Ontbossing met korrels en vloeistof

 Alex
 Alex McDonald

Die ongewenste bosse regoor die land is stadig maar seker besig om tot 'n val te kom. Weidingspotensiaal verhoog en daarmee saam styg die potensiele produksie en -inkomste.
NamAgri het 'n baie suksesvolle jaar gehad. Etlike tonne bosdoder is regoor die land gekoop en toegedien. Die resultate van kliente en proefpersele was eenvoudig net oorwelidigend positief.
NamAgri wil nie net produkte verkoop nie, nee ons wil ook kliente oplei en toerus met die nodige kennis rondom wat die produkte behels, hoe dit werk en die toediening daarvan. Graag wil ek by die begin begin. Sedert NamAgri op die mark gekom het, het die kompetisie maar baie begin rond skarrel en is daar gese die produk van NamAgri werk nie. Ter agtergrond, om 'n produk te kan verkoop moet daar aan baie streng vereistes voldoen word. Eerstens word die produk blootgestel aan streng toetse by geakrediteerde labaratoriums in Suid Afrika. Tydens hierdie toetse word daar gekyk na die samestelling van die produk en of daar enige ongewenste partikels in die produk voorkom. Die kwaliteit van die aktief word getoets en moet aan minimum vereistes voldoen. Ons produkte het hier bo aan die lys geeindig. Om die waarheid te se, tot die ontleder in die labaratorium het vir ons gese dat dit die suiwerste aktief was wat hulle nog ooit getoets het tot op hede. Hierdie is n top wereld klas produk wat NamAgri vir julle as klient beskikbaar stel. Indien 'n produk dan nou die labaratorium toetse geslaag het moet die toetse voorgele word aan 'n Namibiese beheerraad wat die produk goedkeur om in Namibie te mag verkoop word. Soos julle kan sien is daar streng regulasies rondom produkte wat op die ou end in die ope mark verkoop mag word.

 

Ter waarskuwing; daar is glo produkte wat die land onwettig ingekom het wat nie geregistreer is nie. Die realiteit is dat dit gewoonlik produkte is wat nie die streng toetse kon slaag nie omdat daar heel waarskynlik onsuiwerhede, van watter aard ook al, in die produk voorkom wat nadelige uitwerking op die grond, plante, diere en mense mag he. Hierdie is hoe risiko ongewenste produkte wat nie aanbeveel word nie. Sou u twyfel oor die registrasie van enige produk kan die Ministerie van Lanbou gekontak word by 061-2087473 en met Mnr. J Isaacs gepraat word.

 

Die volgende punt wat belangrik is indien u wil ontbos is om te kyk watter aktief voorkom in die produkte wat beskikbaar is van die verskillende vervaardigers, asook twedens die verhouding of persentasie wat die aktief voorkom in die produk. Sou ons kyk na die bosdoders soos, Destroyer wat in korrel vorm en vloeistof vorm voorkom en vergelykings begin tref moet ons appels met appels vergelyk. Die twee mees suksesvolle aktiewe huidiglik is eerstens Tebuthiuron en twedens Bromasil, altwee beproefde aktiewe. Die een wat uitstaan tussen hierdie twee, volgens jare lange navorsing, is sonder twyfel Tebuthiuron. Ja die Bromasil produkte werk ook, maar sy applikasie is meer beperk. Tweedens moet seker gemaak word van die verhouding wat die aktief in persentasie tot die korrel en vloeistof voorkom. Baie produkte het slegs 'n 10% aktief-teenoor-korrel verhouding wat beteken dis die helfte van die sterkte van 'n 20% aktief korrel; dieselfde geld vir vloeistowwe. Dit maak baie verbruikers deurmekaar, want die pryse van produkte wat 10% aktief bevat lyk op die oog af baie kompeterend, maar die toedieningshoeveelhede is dubbeld meer nodig as die produkte wat 20% aktief bevat.

 

Om op te som -vir die beste resultate op elke dollar uitgawe; nie te min of jy nou NamAgri se produk gebruik of n mededinger se produk:

  1. Kyk dat die produk geregistreer is met 'n registrasie nommer op die verpakking.
  2. Vir beste beproefde resultate soek die aktiewe bestandeel Tebuthiuron.
  3. Kyk dat die persentasie wat die aktief in die produk voorkom 20% is op korrels en 50% is op vloeistowwe.
  4. Sorg dat die Prys reg is.

 

'n Verdere wenk wat ek graag aan die boere will gee is om solank jou produk vroegtydig te koop, want 90% van die produsente will hulle produk aankope eers na die winter doen wat gaan veroorsaak dat daar 'n tekort van voorraad gaan wees weens die abnormale hoe aanvraag en dan genootsaak sal wees om die duurder produkte te koop. Die bosdoder het n besondere lang raklewe en kan etlike jare gestoor word. NamAgri se pryse is reg gestruktureer. Hou ook in gedagte dat die wisselkoers en hoe brandstof pryse die een of ander tyd sy effek op die bosdoder bedryf gaan wys. Pryse op die huidige voorraad bly onveranderd op N$ 1,100.00 BTW ingesluit vir 10kg.